Gyepeink megőrzéséért dolgozunk - Félidejéhez érkezett a GRASSLAND-HU LIFE IP projekt a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban

Gyepeink megőrzéséért dolgozunk - Félidejéhez érkezett a GRASSLAND-HU LIFE IP projekt a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban

Félidejénél jár a 2019-ben kezdődött, nyolc évig tartó LIFE IP GRASSLAND-HU országos lefedettségű projekt, amelynek megvalósításában a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság is aktív szerepet játszik. A 14 partner együttműködésével, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinálásával futó integrált projekt célja a pannon gyepek és a kapcsolódó élőhelyek, a gyepekhez kötődő természeti értékek hosszú távú megőrzése, természetvédelmi helyzetének javítása. Az eddig eltelt időszak első fázisa az előkészítésről, a jelenlegi, második fázisa pedig már a vállalt feladatok, akciók végrehajtásáról szól.

 

BfNPI-szibériai nőszirom
A Batyki-láprét magasabb természetességű élőhelyfoltjain tízezrével virágzik a szibériai nőszirom (Iris sibirica) – Fotó: Magyari Máté

A gyepek megőrzését célzó akciók a BfNPI két Zala megyei és egy Somogy megyei területén zajlanak. Zala megyében egyrészt a magas biodiverzitású Batyki-láprét, mint kis kiterjedésű ősgyep természetvédelmi helyzetén igyekeznek javítani, másrészt – más projektekben folyó tevékenységeikkel összehangoltan – a Mura mente Natura 2000 területén dolgoznak azon, hogy legelő állatok vehessenek birtokba rehabilitációra szoruló egykori legelőterületeket. Somogy megyében Lengyeltóti-Buzsák térségében, a Pogány-völgyi rétek Natura 2000 terület vízjárta, ám inváziós fajok által fertőzött, cserjésedő gyepeit kezelik annak érdekében, hogy a szukcesszió és invázió megfékezésével azok természetessége növekedjen, az itt élő fokozottan védett északi pocok (Microtus oeconomus méhelyii) állomány hosszú távon fennmaradjon.

 

Földvásárlás

A projekt egyik fontos célkitűzése, hogy a BfNPI saját vagyonkezelésű területeinek mozaikosságát gyepterületek és gyeppé visszaalakítható szántók megvásárlásával növelje, az ökológiai folyosóként szolgáló területeket folyamatos kiterjedésűvé tegye. Mind Somogy megyében, mind Zala megyében vásároltak földeket és eddig 31,8 hektárnyi terület gyarapította a projektterületeket, melyek természetvédelmi állapotát javítani fogják a projekt keretében. A további célzott földvásárlásokat – az eladási hajlandóság függvényében – a következő években is folytatni kívánják.
 

Élőhely-megőrzés és helyreállítás

A projekt első kétéves ciklusában a saját megvalósításban történő helyreállító kezelésekhez kapcsolódó mezőgazdasági eszközöket szerezték be. A kézzel irányítható, alternáló kaszafeltéttel felszerelt önjáró kistraktor és a motoros fűkasza segítségével 2021-ben kezdték meg a Batyki-láprét magas aranyvesszővel és kutyabengével erősen fertőzött foltjain a mozaikos jellegű, lokális beavatkozásokat.

BfNPI - aranyvessző visszaszorítása
Az érzékeny lápréti területen felszaporodott inváziós növényeket egytengelyes önjáró kaszálógéppel távolítjuk el – Fotó: Magyari Máté

 

A Batyki-láprét Zala megye egyik legmagasabb természetvédelmi értékű ősgyepe, melyet a klimatikus átalakulás, a kiszáradás, az inváziós fajok és a szukcesszió egyaránt veszélyeztet. Foltszerű, eltérő intenzitású kezelése elengedhetetlen az innen ismert 32 védett növényfaj állományainak fennmaradásához, illetve az itt élő számos védett nappali lepkefaj kedvező életfeltételeinek megteremtéséhez.

 

BfNPI - ibolyás tűzlepke
A Batyki-láprét egyik védett nappali lepke ritkasága az ibolyás tűzlepke (Lycaena alciphron) – Fotó: Bekő Tamás

A Mura mentén, Letenye város mellett – kapcsolódó projektként – KEHOP forrásból (KEHOP-4.1.0-15-2016-00057) valósult meg egy extenzív szarvasmarhatartásra hivatott telephelyük, gazdálkodási centrumuk. Az állattartó telep környezetében a LIFE IP projekt keretein belül végeznek olyan beavatkozásokat, amelyek a legelő állatok odatelepítését megelőzően, a legeltetésre alkalmas gyepek kiterjedését növelik, állapotát javítják és megalapozzák a regionálisan visszaszorult legeltetéses gyephasznosítás felélesztését.

 

BfNPI - legelő kialakítása
A megvásárolt, felhagyott és elcserjésedett szántót visszagyepesítés előtt szükséges volt gépi erővel megtisztítani – Fotó: Právics Márk

 

A telep környezetében fekvő rossz állapotú gyepeik szárzúzásával és kaszálásával, valamint a LIFE IP projekt finanszírozásával megvásárolt szántóterület visszagyepesítésével és hajtóút kialakításával készültek a 2021-ben felépült gazdálkodási központ beüzemelésére, mely az alkalmas üzemeltető megtalálását követően reményeik szerint hamarosan bekövetkezik. Az induló magyar szürkemarha állomány odatelepítése és egy tenyészbika megvásárlása szintén a LIFE IP forrásaiból történik meg ebben az évben.

 

Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat

2021 tavaszán, a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. koordinálásával megkezdte munkáját a helyi szinten a projektpartnerek által működtetett Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat. A BfNPI-nél 4 fő természetvédelmi őr látja el ezt a feladatot részmunkaidőben. Tevékenységeik közé tartozik a gyepgazdálkodókkal és a falugazdászokkal történő kommunikáció, tanácsadás, a gyepek állapotának és a gyephasználatnak az ellenőrzése, részvétel a gyepekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban és agrártámogatási ellenőrzésekben.

 

BfNPI - Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat
Búzás Előd, Nyugat-Zala Tájegységünk gyepvédelmi tanácsadója területellenőrzést végez - Fotó: Magyari Máté

 

A gyepvédelmi tanácsadók számára a projekt terhére gépjárművet, GPS-t, térinformatikai licenszet, irodai eszközöket és szakkönyveket is beszereztek. Emellett Zalaegerszegen megvásároltak egy páratlan természeti környezetben fekvő ingatlant, mely kisebb felújítást követően Gyepvédelmi Információs Központként is szolgálni fogja a természetvédelem ügyét.

 

BfNPI - projekttábla állítása
Projekttábla állítása a Gyepvédelmi Információs Központ számára megvásárolt ingatlan előtt – Fotó: Magyari Máté

 

A Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat ismertsége növekszik, amit az is mutat, hogy Nyugat-Zala Tájegység gyepvédelmi tanácsadóját, Búzás Elődöt, 2021-ben és 2022-ben is felkérte a Zala Megyei Önkormányzat a megyei falu- és tanyagondnoki képzésén történő oktatói részvételre.

 

További terveink

További tervezett földvásárlásaikon túl, a már vagyonkezelésükben lévő becserjésedett és inváziós fajok által birtokba vett gyepterületek helyreállítását nagyobb volumenben kívánják folytatni. Közbeszerzési eljárás keretében külső megbízottal tervezik elvégeztetni mintegy 100 hektár terület szárzúzását és közel 20 hektár terület cserjéktől való megtisztítását Zala és Somogy megyében egyaránt. A Mura mentén a füves élőhelyek helyreállított állapotának hosszú távú biztosítását a legelő állatállomány fogja végezni, Somogy megyében pedig a tavaszi vízelöntést szabályozó műtárgyaik működtetésével, majd nyári kaszálással igyekeznek fenntartani a kialakult jó természeti állapotot. A Gyepvédelmi Információs Központ céljára megvásárolt épület felújítási munkáit követően Natura 2000 bemutatókert is létesül annak környezetében, amely áll majd a látogatók, tanulni szándékozók előtt. Annak érdekében, hogy bemutassák a magasabb gyepborítású Natura 2000 területeiket, illetve az azokhoz kapcsolódó természetkímélő gyepgazdálkodási gyakorlatot, 15 Natura 2000 területről népszerűsítő kiadványokat készítenek a projektidőszak második felében.