Ez történt a Hortobágyon - Félidejéhez érkezett a GRASSLAND-HU LIFE IP!

Ez történt a Hortobágyon - Félidejéhez érkezett a GRASSLAND-HU LIFE IP!

A félig teli pohár –  a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság félideje a GRASSLAND-HU LIFE integrált projektben

Túl vagyunk ÉLETÜNK felén – a LIFE integrált projekt tekintetében legalábbis mindenképpen. A pannon gyepek és kapcsolódó élőhelyek hosszú távú megőrzését célul kitűző GRASSLAND-HU integrált projekt kapcsán a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (HNPI) is számot vet azzal, hogy a működési területén kijelölt projekthelyszíneken és a kapcsolódó tevékenységek vonatkozásában mit tett le eddig az asztalra.

 

Projekthelyszínből élőhely

Az országos léptékű programban a HNPI 4 különböző projektterületet vont be, melyek közül három a Szatmár-Bereg (Kaszonyi-hegy, fülesdi láprét, Hetefejércse), egy pedig a Nyírség területén (Daru-rét) található, összesen 169 ha kiterjedésben.

A természetvédelmi kezelések nagy általánosságban az invazív fajok visszaszorítása, a gyeprekonstrukció és a vízvisszatartás köré csoportosulnak, valamint a legeltetéses állattartás védett növények szempontjából kíméletes megvalósítását célozzák.

 

Inváziós fajok írtása
Inváziós fajok írtása

A Kaszonyi-hegy (érintett terület: 34 ha) vonatkozásában egy elvadult szőlőhegy „visszahódítása” volt a cél, hiszen a művelés megszűnésével gazdátlanná váló területen a természetes folyamatok kedvezőtlenül hatottak erre az értékes élőhelyre.  Az itt előforduló ritka rovarfajok fennmaradásához szükséges optimális területhasználatról a területen dolgozó kutatókkal konzultáltunk, és ennek megfelelően kezdődött meg az élőhely kezelése az őrszolgálati dolgozók és külső vállalkozók segítségével.  A spontán nőtt akácos egy darabját kitermeltük. Az egyik egykori, mára beakácosodott szőlőteraszt többszöri gépi zúzással, majd mélységi zúzóval tisztítottuk meg, a terület célirányosan gyűjtött fűmagkeverékkel való bevetése most zajlik. A gyeprekonstrukció a bányaperem fölött húzódó lapos térszínre is kiterjedt, itt jelentős egybefüggő területet tisztítottunk meg, megfelelő számú búvósáv és folt meghagyásával. A hegylábi vadgyümölcsös terület kitisztítása is megtörtént, az idős kihalt gyümölcsfákat tájfajta gyümölcsfacsemetékkel pótoltuk, valamint folyamatosan gondoskodunk a terület tisztán tartásáról.

Tisztítás mélységi zúzóval
Tisztítás mélységi zúzóval

A fülesdi láprét (érintett terület: 22 ha) vonatkozásában a terület legfontosabb védendő értékét a hangyaboglára lepkék és tápnövényeik, a kornistárnics és az őszi vérfű jelentik. A növényt a gyep déli részén elhatalmasodó gyalogakác veszélyeztette, itt ennek visszaszorítása volt a cél. A munka elkészült mind a gyepen, mind a csatorna medrében, a beavatkozásnak köszönhetően a jövőben 2,5 ha terület támogathatóvá is válik gyepterületként, ez motiválhatja a terület hasznlóját a későbbi „szakszerű” tájhasználatra.

Fülesd cserjeirtás
Fülesd cserjeirtás

A terület északi részén is elhanyagolt gyeppel találkozhattunk, itt is vállalkozó bevonásával kezdődött meg az élőhelykezelés. A korábban rizsföldként használt terület jelentős része sűrűn becserjésedett, ennek kézi és gépi módszerekkel történő irtására volt szükség.

A kivágott cserjét ágdarálóval történő aprítás után elszállíttattuk a területről, hogy ne gátolja a gyep növénytársulásának egészséges fejlődését.

A gyep szinten tartását és a fásszárúak kiszorítását gépi zúzással végezzük.

Ágdaráló - Fülesd
Ágdaráló - Fülesd

A területet kettészelő Cibere-csatornán elkészült az a vízvisszatartó betonműtárgy, amely a jövőben a terület állandó vízszintjét tudja biztosítani, ideális életfeltételeket biztosítva a füves élőhelyen.

Vízvisszatartó betonműtárgy
Vízvisszatartó betonműtárgy

Hetefejércse (érintett terület: 37 ha) kiterjedt friss rétjein a sziki kocsord és a vele szoros ökológiai kapcsolatban álló nagy szikibagolylepke megóvása érdekében már évek óta együtt dolgozunk a terület használójával, aki legeltetéses állattartást is folytat ezen a gyepen. Számára meghatároztuk a természetvédelmi szempontból legfontosabb idő- és térbeli területhasználati módokat. Az érintett gyep egyes részein szükségessé vált cserjeirtási munkálatok folyamatban vannak. A legeltetett területrészeken a sziki kocsord megóvása érdekében mobil villanypásztor rendszer kerül hamarosan beszerzésre.

A petneházi Daru-rét (érintett terület: 76 ha) kékperjés láprétjeinek jelölő faja a fokozottan védett réti angyalgyökér, megóvása elsődleges célja az ezen a területen folyó élőhelykezelésnek. A korábban szántóként használt területeket és egy mocsárrét jellegű terület gyeprekonstrukciós munkái is elkezdődtek: az élőhelyre jellemző típusterületekről gyűjtött speciális fűmagkeverékkel vetettük felül ezeket. A sávos vetéstől későbbi spontán kolonizációt várunk.
A területre nem való fajok kiszorítását gépi, ill. kézi kaszálással végezzük egy 10 ha-os elnádasodott területen, valamint 2 ha zsombékos területrészen. Ugyancsak rendszeres kaszálásra szorul a területet átszelő csatorna medre, mely aranyvesszővel erősen fertőzött.

A terület cserjésedett részeinek kézi és gépi irtása is megkezdődött.

 

Kommunikáció, szemléletformálás

A Varázslatos Magyarország (VM) „Ma egy fészek, holnap az óceán” természetvédelmi programsorozatában önkéntes természetvédőket vontunk be a Kazonyi-hegyi projektterületen invazívok irtásába. Az eseményről beszámoltunk a HNPI felületein, valamint a VM nyomtatott magazinjában.

Ismeretterjesztő cikket közöltünk A Földgömb magazin 2021-es őszi nyomtatott különszámában a Kaszonyi-hegy vonatkozásában.

A Kaszonyi-hegy élővilágára fókuszáló alkotópályázatot hirdettünk több korcsoportban, 850 beérkezett pályaművet értékeltünk és számos díjat kiosztottunk az egyes kategóriákban. Jelenleg is fut második tematikus rajzpályázatunk, április végi határidővel.

Alkotópályázati kép
Alkotópályázati kép

Elkészítettük az elsősorban gazdálkodóknak szánt plakátsorozatunkat 1500 példányban, A/2 méretben. A plakátok a projektterület néhány jellegzetes ökológiai összefüggésére világítanak rá gazdálkodói szemszögből. A plakáton található QR-kód a Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálat aloldalára mutat.

Plakátsorozat gazdálkodóknak
Plakátsorozat gazdálkodóknak

 

Tanácsadás a gyepen

Igazgatóságunk, mint projektpartner is csatlakozott a projekt keretében létrejött Gyepvédelmi Tanácsadó Szolgálathoz, 2021-től 2 főállású gyepvédelmi tanácsadót foglalkoztatunk. A közvetlen gazdálkodói megkeresések mellett a projektterületeken gazdálkodókkal való együttműködésre koncentrálunk, valamint proaktív szemléletformáló kampánnyal igyekszünk minél több érdekeltet közel hozni a GYTSZ-hez, és ezen keresztül a helyes tájhasználathoz.
 

Előttünk álló feladatok

A projekt előrehaladtával nemcsak új feladatok állnak előttünk, hanem az eddig elvégzettek nyomonkövetése is. Ezek közül legérdekesebb az élőhelykezelésekkel elért változások figyelése.

A tulajdoni viszonyok rendezése miatt eddig meg nem kezdett gyeprekonstrukciós munkálatokra is sor fog kerülni a projekt további részében, valamint folytatódnak a folyamatos jelenlétet igénylő fenntartó kezelési munkák.

További ismeretterjesztő cikkek publikálását is tervezzük, valamint az idei évben a HNPI Daru-füzetek sorozatában a projekt legfontosabb szakmai vonatkozásait fogjuk láthatóvá tenni.

A jelenleg is zajló második alkotópályázatunk legjobb alkotásait az elsőhöz hasonlóan nemcsak díjazni, de későbbi ismeretterjesztő anyagok illusztrációiként felhasználni is szeretnénk.

Az idő előrehaladásával a GYTSZ munkája is mind diverzebbé válik, reményeink szerint egyre több gazdálkodó fog profitálni a tanácsadó szolgálat munkájából.

 

Forrás: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság